Aktualności
Data dodania: 28 czerwca 2018

Kolej na muzea


Przed wakacjami warto zaplanować podróże, również te mniejsze. Dzięki inicjatywie muzealników i  Kolei Śląskich zwiedzanie ciekawych miejsc jest łatwiejsze, tańsze, a czasem nawet darmowe. Akcja trwa przez całe wakacje. Bierze w niej udział 29 muzeów, w tym 9 obiektów Szlaku Zabytków Techniki.

Pomysł zrodził się już rok temu, początkowo inicjatywa dotyczyła tylko Muzeum Śląskiego. Dzięki pozytywnym reakcjom udało się ją rozwinąć na większą skalę. Tegoroczna oferta jest bardzo zróżnicowana pod względem lokalizacji i tematyki prezentowanych wystaw.

Od czerwca do 30 września 2018 roku z biletem za przejazd Kolejami Śląskimi będzie można otrzymać bilet o obniżonej cenie lub całkowicie za darmo zwiedzić muzeum, które znajduje się w miejscowości, na trasie naszego przejazdu. W akcji uczestniczą obiekty w Częstochowie, Tarnowskich Górach, Katowicach, Chorzowie, Bytomiu, Świętochłowicach, Rudzie Śląskiej, Zabrzu, Gliwicach, Rybniku, Tychach, Pszczynie, Bielsku-Białej, Skoczowie, Cieszynie, Żywcu, Mysłowicach, Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej. Do inicjatywy dołączył także małopolski Oświęcim. W sumie do instytucji biorących udział zaangażowanych w projekt prowadzi droga z ponad 170 stacji w 104 miejscowościach.

W akcji udział biorą także obiekty znajdujące się na Szlaku Zabytków Techniki:

Kopalnia Guido w Zabrzu,
Sztolnia Luiza w Zabrzu,
Sztolnia Królowa Luiza – Kopalnia w Zabrzu,
Zabytkowa Kopalnia Ignacy w Rybniku,
Muzeum Hutnictwa Cynku – Walcownia w Katowicach,
Muzeum Miejskie „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej,
Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach,
Muzeum Tyskich Browarów Książęcych,
Muzeum Śląskie w Katowicach.

To doskonała okazja, żeby odwiedzić te miejsca, szczególnie jeśli zabrakło na to czasu podczas INDUSTRIADY.

Szczegóły projektu oraz lista muzeów objętych akcją dostępne są na stronie www.kolejeslaskie.com Promocja obowiązuje w dniu ważności biletu, dotyczy wszystkich posiadaczy biletów, podróżujących w relacjach obejmujących miasta, w których działają instytucje uczestniczące w akcji.

Przed wakacjami warto zaplanować podróże, równieżte mniejsze. Dzięki inicjatywie muzealnikówi Kolei Śląskich zwiedzanie ciekawych miejsc jestłatwiejsze, tańsze, a czasem nawet darmowe. Akcjatrwa przez całe wakacje. Bierze w niej udział29 muzeów, w tym 9 obiektów Szlaku ZabytkówTechniki.Pomysł zrodził się już rok temu, początkowo inicjatywadotyczyła tylko Muzeum Śląskiego. Dziękipozytywnym reakcjom udało się ją rozwinąć nawiększą skalę. Tegoroczna oferta jest bardzo zróżnicowanapod względem lokalizacji i tematyki prezentowanychwystaw.Od czerwca do 30 września 2018 roku z biletem zaprzejazd Kolejami Śląskimi będzie można otrzymaćbilet o obniżonej cenie lub całkowicie za darmozwiedzić muzeum, które znajduje się w miejscowości,na trasie naszego przejazdu. W akcjiuczestniczą obiekty w Częstochowie, TarnowskichGórach, Katowicach, Chorzowie, Bytomiu,Świętochłowicach, Rudzie Śląskiej, Zabrzu,Gliwicach, Rybniku, Tychach, Pszczynie, Bielsku-Białej, Skoczowie, Cieszynie, Żywcu, Mysłowicach,Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej. Do inicjatywy dołączyłtakże małopolski Oświęcim. W sumie do instytucjibiorących udział zaangażowanych w projektprowadzi droga z ponad 170 stacji w 104miejscowościach.INDUSTRIADA 2018słowo o nagrodzonychK o l e j n a m u z e aR y b n i kspecjalne wyróżnienieFascynujące i zapierające dech w piersiach widowiskoporuszyło widownię i ożywiło budynkiZabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku. Ktowidział finał tegorocznej INDUSTRIADY, długobędzie pamiętał te piękne chwile, gdy całąprzestrzeń tej ponad dwustuletniej kopalni wypełniaopowieść kobiet, które zagrały industrię.T a r n o w s k i e G ó r yspecjalne wyróżnienieTo w Tarnowskich Górach rozpoczęła się historia górnośląskiejindustrializacji, to tu pojawia się pierwszaw kontynentalnej Europie maszyna parowa. Aby towszystko uhonorować tegoroczna INDUSTRIADArozpoczęła się z Zabytkowej Kopalni Srebraw Tarnowskich Górach – pierwszym w naszym województwiezabytku wpisanym na Listę ŚwiatowegoDziedzictwa UNESCO.W akcji udział biorą także obiekty znajdujące sięna Szlaku Zabytków Techniki:• Kopalnia Guido w Zabrzu,• Sztolnia Luiza w Zabrzu,• Sztolnia Królowa Luiza – Kopalnia w Zabrzu,• Zabytkowa Kopalnia Ignacy w Rybniku,• Muzeum Hutnictwa Cynku – Walcowniaw Katowicach,• Muzeum Miejskie „Sztygarka” w DąbrowieGórniczej,• Centralne Muzeum Pożarnictwaw Mysłowicach,• Muzeum Tyskich Browarów Książęcych,• Muzeum Śląskie w Katowicach.To doskonała okazja, żeby odwiedzićte miejsca, szczególnie jeśli zabrakło na to czasupodczas INDUSTRIADY.Szczegóły projektu oraz lista muzeów objętych akcjądostępne są na stronie www.kolejeslaskie.comPromocja obowiązuje w dniu ważności biletu, dotyczywszystkich posiadaczy biletów, podróżujących w relacjachobejmujących miasta, w których działają instytucjeuczestniczące w akcji.