Szlak Zabytków Techniki - Działania promocyjne szlaku

Data dodania: 22 października 2013
Działania promocyjne szlaku

Od początku istnienia Szlaku Zabytków Techniki znaczna część aktywności skupiona została na promocji tego produktu. W jego komunikacji marketingowej wykorzystuje się różnorakie elementy.

 SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ  jako jednolity system logotypów i zasad ich implementacji

INDUSTRIADA ŚWIĘTO SZLAKU ZABYTKÓW TECHNIKI - znak towarowy słowno-graficzny nr Z-378990 został zastrzeżony 23 grudnia 2010 r.  w Urzędzie Patentowym RP na rzecz Województwa Śląskiego.

INDUSTRIADA - znak towarowy słowno-graficzny nr Z-399314 został zastrzeżony 12 kwietnia 2012 r.  w Urzędzie Patentowym RP na rzecz Województwa Śląskiego.

Szlak ZABYTKÓW TECHNIKI (nazwa + pierwsza wersja logo) - znak towarowy słowno-graficzny nr Z-358495 został zastrzeżony 22 lipca 2009 r.  w Urzędzie Patentowym RP na rzecz Województwa Śląskiego.

Szlak Zabytków Techniki - znak towarowy słowno-graficzny nr Z-399314 został zastrzeżony 12 kwietnia 2012 r.  w Urzędzie Patentowym RP na rzecz Województwa Śląskiego.

 DEDYKOWANY SERWIS INTERNETOWY  dostępny pod adresem www.zabytkitechniki.pl

 SERWIS INDUSTRIADY  jako oficjalna witryna Święta Szlaku Zabytków Techniki, największego w Europie Środkowej festiwalu kultury dziedzictwa poprzemysłowego www.industriada.pl

 FAN PAGE NA FACEBOOKU  jako największa sieć społecznościowa dla pasjonatów dziedzictwa industrialnego

 SYSTEM OZNAKOWANIA OBIEKTÓW  składający się z tablic informacyjnych, tabliczek-certyfikatów przynależności do SZT, dystrybutorów wizytówek szlakowych, stojaki na materiały dla Gwiazd Techniki SZT, a także znaków drogowych

    Znaki drogowe

 MATERIAŁY DRUKOWANE  obejmują przewodnik w języku polskim i angielskim, mapę SZT czy paszport pieczątkowy "Podróżuj do Szlaku"

 

 KANAŁ SZT W SERWISIE YOUTUBE  oraz reklamy w mediach elektronicznych: telewizji, radio i internecie

 REKLAMA NA NOŚNIKACH ZEWNĘTRZNYCH  

 

 PUBLIKACJE PRASOWE  w dziennikach, czasopismach, wydawnictwach specjalistycznych, serwisach reklamowych

 

 PREZENTACJE SZLAKOWE  na imprezach targowo-wystawienniczych i promocyjnych oraz konferencjach i seminariach

Stoisko promocyjne dla Szlaku Zabytków Techniki podczas I edycji Międzynarodowych Targów Turystyki Dziedzictwa Przemysłowego i Turystyki Podziemnej, 10-12 września 2009 r. w Zabrzu

  WIZYTY STUDYJNE  dla specjalistów i touroperatorów

 

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA   z regionem Nord-Pas-de-Calais we Francji oraz Północną Nadrenią - Westfalią w Niemczech w ramach Regionalnego Trójkąta Weimarskiego

 

Konsekwentnie realizowane są działania mające na celu rozwój istniejącej oferty poszczególnych obiektów należących do Szlaku. W miarę możliwości ich właściciele podejmują inicjatywy związane z modernizację istniejącej w obiektach infrastruktury okołoturystycznej bądź ich całościową rewitalizacją. Dąży się również do zwiększenia dostępności obiektów oraz podniesienie standardów obsługi klienta. W tym celu opracowane zostały i wykorzystywane są Indywidualne Plany Rozwoju obiektów należących do SZT oraz Podręcznik standardów obsługi klienta. Przeprowadzono również kilkanaście różnego rodzaju szkoleń i warsztatów dla właścicieli, zarządców i pracowników obiektów.