Dział Etnologii Muzeum Historii Katowic - Sceny rodzajowe przy stole