Przemysłowa Częstochowa
.
Szlak Zabytków Techniki
 • Częstochowa
  • 1
   Rezerwat Archeologiczny Kultury Łużyckiej w Częstochowie Rakowie
  • 2
   Muzeum Produkcji Zapałek
  • 3
   Muzeum Górnictwa Rud Żelaza
Dziedzictwo kulturowe 
Trasa
Trasa
Szlak znakowany
Trasa narciarska
Do startu
Do mety
PDF
KML
GPX

Przemysłowa Częstochowa to propozycja dla wszystkich, których ciekawi dziedzictwo przemysłowe tego miasta.

Rozpoczyna się ona od zwiedzenia Rezerwatu Archeologicznego, w którym wystawa „Z mroku dziejów” przenosi w odległe czasy epoki żelaza (ok. 750-550 lat przed Chrystusem). Po tej wyprawie do przeszłości trasa wiedzie do Muzeum Produkcji Zapałek, jedynego tego typu muzeum w Polsce. Główną atrakcją Muzeum jest pracująca zabytkowa linia technologiczna produkcji zapałek z lat 30. XX wieku.

Na koniec wycieczki proponujemy zwiedzenie stałej wystawy Muzeum Górnictwa Rud Żelaza pt. „Dzieje Górnictwa Rud Żelaza”, zrealizowanej w podziemnych korytarzach wydrążonych w latach 1974-1976. Warto wiedzieć, że obiekt ten jest jedynym tego rodzaju placówką w kraju, pokazując dzieje i rozwój górnictwa rudnego w Polsce. Zwiedzającym udostępniono chodniki w obudowie drewnianej i stalowej, komorę pomp oraz fragment ściany eksploatacyjnej wraz ze stanowiskami pracujących górników. W sali ekspozycyjnej znajdują się m.in. młoty udarowe, oświetlenie stosowane pod ziemią, kołowrót oraz XIX-wieczny wózek do przewozu rudy.

Data dodania: 24.10.2013
Obiekty na szlaku
Częstochowa
W Rakowie, dzielnicy Częstochowy, znajduje się Rezerwat Archeologiczny Kultury Łużyckiej - oddział Muzeum Częstochowskiego. W nowoczesnym pawilonie wystawienniczym udostępniono zwiedzającym cmentarzysko ludności kultury łużyckiej. Ludność ta zamieszkiwała okoliczne tereny w pierwszym tysiącleciu przed Chrystusem. W gablotach eksponuje się zabytki archeologiczne - np. ceramikę, narzędzia, ozdoby z brązu i żelaza itp.
Częstochowa
Zapałki w pudełku z wizerunkiem czarnego kota są znane zapewne w każdym polskim domu. Niewielu jednak zdaje sobie sprawę z tego, gdzie się je produkuje i jakim sposobem. Odpowiedzi na te pytania udzieli wizyta w Muzeum Produkcji Zapałek w Częstochowie. Mieści się ono w najstarszej w Polsce fabryce zapałek, której tradycje sięgają 1882 roku. W muzeum zobaczyć można maszyny do produkcji, wystawę rzeźb z jednej zapałki, a nawet film dokumentalny z 1913 roku!
Częstochowa
Muzeum Górnictwa Rud w Częstochowie jest jedynym w Polsce miejscem, w którym można zapoznać się z tradycyjnymi metodami wydobycia rudy żelaza, w naturalnych warunkach. Znajduje się ono w podziemnych korytarzach, wydrążonych w częstochowskim Parku im. Stanisława Staszica. Oprócz wyrobisk kopalnianych zobaczymy tutaj liczne specjalistyczne maszyny i urządzenia. Otwarcie ekspozycji miało miejsce w 2008 roku. Skansen jest częścią Muzeum Częstochowskiego.
Pogoda
Katowice