Szlak Zabytków Techniki zaprasza szkoły i przedszkola!

Data publikacji:
11 Październik 2023
Odsłuchaj tekst

Jeśli szukacie miejsca, w którym Wasza grupa spędzi czas w ciekawy sposób to 42 obiekty Szlaku Zabytków Techniki są idealnym wyborem. To jedyne takie miejsce, w którym podczas lekcji edukacyjnych, zajęć i warsztatów uczniowie będą mogli zdobyć cenną wiedzę, działać twórczo, kreatywnie, a przy tym świetnie się bawić. 

Zapraszamy do Nas przedszkola, szkoły wszystkich szczebli, a nawet studentów. Tematyka i sposób prowadzenia zajęć zawsze jest dostosowana do wieku i indywidualnych potrzeb. Uczestników lekcji, zajęć i warsztatów chcemy zachęcić do samodzielnego zdobywania wiedzy, krytycznego namysłu i współtworzyć z nimi przestrzeń do kreatywnej wymiany myśli podczas zdobywanej wiedzy.

Pracownicy obiektów znajdujących się na Szlaku Zabytków Techniki  to nie tylko świetni przewodnicy i specjaliści w dziedzinach związanych z dziedzictwem przemysłowym danej branży przemysłu, ale również wyszkoleni edukatorzy.

Czego uczy Szlak Zabytków Techniki?

Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego to 42 obiekty związane z tradycją górniczą, hutniczą, energetyką, kolejnictwem, łącznością, włókiennictwem, produkcją wody oraz przemysłem spożywczym. Łączą w sobie przeszłość i teraźniejszość, wiedzę historyczną, techniczną, ale też pielęgnują tradycję i lokalną kulturę.

W obiektach już najmłodsze dzieci mogą nie tylko poznawać świat nauki i techniki, ale też rozwijać poczucie lokalnej tożsamości, wrażliwość na kulturę, tradycję a nawet sztukę, uczyć się wyrażania opinii oraz dzielenia uwagami, wnioskami i odczuciami.

 

W wielu obiektach przeprowadzane są lekcje żywego rzemiosła. Pozwalają one uczestnikom zobaczyć na własne oczy, dotknąć, sprawdzić, spróbować pracy, obcowania z przedmiotami, rzemiosłami, zawodami, których nigdzie indziej nie mają już możliwości doświadczyć.

Obiekty nie tylko stoją na straży historii i tradycji, ale przy tym rozwijają edukację nieformalną dostosowując ją  na różnych poziomach nauczania – od szkoły podstawowej po licea, technika i szkoły branżowe. Stacjonarne lekcje muzealne odbywają się w salach edukacyjnych i bezpośrednio na ekspozycjach. Możliwe jest w nich również przeprowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. Istnieje również możliwość zgłaszania własnych propozycji tematów zajęć.

 

 

Warto pamiętać, że edukacja muzealna to jedna z trzech podstawowych funkcji obiektów muzeów, ale i obiektów, które prezentują niematerialne dziedzictwo, obok funkcji ochronnej i estetycznej. Wszystkie zgromadzone w nich eksponaty oraz prezentowane ekspozycje, są namacalnym dowodem sposobu życia naszych przodków. Należy pamiętać, że nie ma lepszego udokumentowania przeszłości, dlatego już dziś zapraszamy wszystkich zainteresowanych zorganizowaniem indywidualnych lekcji, warsztatów, wykładów, zajęć edukacyjnych do kontaktowania się bezpośrednio z obiektami znajdującymi się na Szlaku Zabytków Techniki.

 

 

Twoja ocena:
Ocena: 0.0 (Oddano 0 głosy)
Wyświetlenia:  69
Pogoda
Katowice