10 mln zł z RPO WSL na renowację elektrowni dawnej kopalni Saturn

Autor:
rafal
Data publikacji:
17 Październik 2013
Odsłuchaj tekst
Miasto Czeladź otrzymało 10 mln zł unijnej dotacji na dalszą renowację elektrowni w dawnej kopalni Saturn, gdzie obecnie działa Galeria „Elektrownia” należąca do Szlaku Zabytków Techniki.
Miasto Czeladź otrzymało 10 mln zł unijnej dotacji na dalszą renowację elektrowni w dawnej kopalni Saturn, gdzie obecnie działa Galeria „Elektrownia” należąca do Szlaku Zabytków Techniki.
Dofinansowany projekt obejmuje następujące działania:

- Przebudowę obiektu dawnej elektrowni zabytkowej kopalni Saturn przy ul. Dehnelów/ Biedermanna i adaptacja pod potrzeby działającej w budynku od 2005 roku Galerii Sztuki Współczesnej ELEKTROWNIA, obejmującą m.in.:

· wyburzenia części ścian i stropów wskazanych w ekspertyzie budowlanej, wymurowanie nowych elementów konstrukcyjnych, w tym wykonanie nowej klatki schodowej o wysokiej odporności ogniowej i wyjścia ewakuacyjnego (zgodnie z obowiązującymi przepisami);

· likwidację różnych poziomów stropów (wyburzenia) między poszczególnymi pomieszczeniami celem dostosowania całego obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych;

· wykonanie ww. klatki schodowej oraz szybu windy celem udostępnienia pomieszczeń na piętrze oraz w adaptowanych piwnicach obiektu;

· adaptację pomieszczeń na piętrze na warsztaty prowadzone przez organizacje pozarządowe działające w Czeladzi w sferze kultury, magazynu na eksponaty,

· adaptację piwnic pod przyszłą ekspozycję oraz pomieszczenia techniczne;

· dostosowaniu obiektu do norm ppoż.– co jest warunkowane wykonaniem ww. prac oraz wykonaniem instalacji ppoż., sygnalizacyjnych, uziemienia, nowej instalacji elektrycznej;

· ogólną konserwację obiektu – czyszczenie i wzmocnienie elewacji, uzupełnienia ubytków + przemurowania, wymiana okien i stolarki – prace prowadzone wg warunków konserwatorskich;

· wykonanie utwardzeń wokół budynku wraz z kilkoma miejscami parkingowymi, aranżacja i uporządkowanie terenu;

· aranżację wnętrza hallu i recepcji dla odwiedzających oraz sali konferencyjnej/multimedialnej;

Powyższe działania pozwolą na dostosowanie obiektu do współczesnych norm i standardów, wymogów bezpieczeństwa, ppoż. I sanitarnych, a także umożliwią prowadzenie całorocznej ekspozycji i działań kulturalnych, edukacyjnych i informacyjnych. Obiekt będzie również przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz powiększona zostanie powierzchnia użytkowa obiektu do wykorzystania w przyszłości na cele kulturalne, szkoleniowe (edukacyjne) i turystyczne.

Prace prowadzone będą od II kwartału 2012 do końca II kwartału 2013. W ich wyniku powierzchnia użytkowa i - w dużej mierze także ekspozycyjna - obiektu powiększona zostanie z 654 do 1680 m2.

Koszt przebudowy budynku, z zachowaniem programu konserwatorskiego, to 12 056 040 zł.

Na ww. zakres Gmina Czeladź - właściciel obiektu - uzyskała dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL) w wysokości 10.247.634,00 zł (85%)

Obiekt elektrowni jest jednym z kilkunastu budynków kopalni Saturn, założonej w latach 80-tych XIX wieku przez księcia Hugo zu Hohenlohe-Oehringen, właściciela Siemianowic. Pod względem architektury budynki – stanowiące dzisiaj unikalny przykład (jedyny zachowany w regionie) kompletnej zachowanej bez naruszeń kopalni zbudowanej przez rodzimy kapitał – zbliżone były do górnośląskich budynków przemysłowych z czerwonej cegły, nietynkowanych, z ceglanym detalem architektonicznym, występujących wówczas często na Śląsku.

Architektura kopalni, mimo rozpiętości czasowej, w jakiej powstawały budynki, jest jednorodna w wyrazie i zbliżona stylowo. Jedynie obiekt (największej) cechowni odznacza się większą oryginalnością (secesja), choć z zastosowaniem analogicznego detalu. Co warte podkreślenia – obiekty kopalni projektowane były przez Józefa Piusa Dziekońskiego, jednego z najwybitniejszych polskich architektów doby przełomu XIX i XX wieku i są jedynymi zachowanymi w Europie jego realizacjami o tej funkcji. Architektura kopalni oraz fakt, iż jest to jedyna w regionie zachowana kompletnie i bez naruszeń tego rodzaju tkanka urbanistyczna, w dodatku o ciekawej architekturze noszącej cechy regionalne sprawiają, że stanowi ona spuściznę historyczną i element dziedzictwa kultury regionu.

Przyszłe plany to rozwój działalności kulturalnej w obiekcie, a także poszerzenie jego oferty o możliwość organizacji konferencji - w budynku znajdzie się bowiem sala multimedialno-konferencyjna.
Twoja ocena:
Ocena: 0.0 (Oddano 0 głosy)
Wyświetlenia:  0
Pogoda
Katowice