Ruszają kolejne unijne konkursy. Są środki na dziedzictwo kulturowe.

Data publikacji:
03 Marzec 2017
Odsłuchaj tekst

Ogłoszono nabory wniosków w konkursach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Są środki na dziedzictwo kulturowe.

W ramach dziedzictwa kulturowego przewidziano jeden nabór na całą alokację. Konkurs przewiduje wsparcie dwóch typów projektów obejmujących prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków prowadzonego przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz dla obiektów należących do Szlaku Zabytków Techniki. W obu przypadkach wspierane będą obiekty przeznaczone na cele kulturalne, tak aby wzrosła atrakcyjność kulturowa regionu.

O dofinansowanie ubiegać się mogą m.in. jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, a także kościoły i związki wyznaniowe. Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa to blisko 200 mln zł. Maksymalny poziom dofinansowania stanowi 85 proc. wydatków kwalifikowanych lub w przypadku projektów dofinansowywanych z budżetu państwa 95 proc. (10 proc. pochodzi właśnie z budżetu państwa).

W ramach jednego projektu może być dofinansowany jeden obiekt. Maksymalna wartość projektu nie może przekraczać 5 mln euro kosztów całkowitych.

Nabór wniosków w konkursie będzie prowadzony od 31 marca do 30 czerwca 2017 roku. Rozstrzygnięcie zaplanowano na styczeń 2018 roku.

„Medycyna i kultura to obszary, które są siłą naszego regionu. Industriada, święto Szlaku Zabytków Techniki, została uznana kilka tygodni temu najlepszym produktem turystycznym Polski. Sztuczne serce, nad którym pracują wybitni specjaliści z Zabrza, to kolejny nasz powód do dumy. Zależy nam na tym, by te obszary były jeszcze lepiej rozwinięte, stąd dwa konkursy, w których do rozdysponowania jest ponad 350 mln zł” – zachęca do aplikowania po unijne środki marszałek Wojciech Saługa.

W przypadku konkursu związanego z infrastrukturą ochrony zdrowia można starać się o środki na projekty inwestycyjne zmierzające do poprawy jakości i dostępności do świadczeń ochrony zdrowia, które polegają na pracach remontowo-budowlanych, zakupie aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia. Szanse na wsparcie mają wyłącznie projekty z następujących obszarów: chorób układu krążenia, chorób nowotworowych, układu oddechowego, układu kostno-stawowo-mięśniowego i dziedzin medycyny związanych z opieką nad matką i dzieckiem. O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu ustawy, udzielające świadczeń leczniczych ze środków publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego, które są podmiotem tworzącym dla podmiotów leczniczych. Projekty powinny być realizowane na terenie województwa śląskiego.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie to prawie 152 mln zł.

Nabór wniosków w konkursie będzie prowadzony od 31 marca do 30 czerwca 2017 roku. Rozstrzygnięcie zaplanowano na grudzień 2017 roku.

Konkurs dziedzictwo kulturowe.

Wieże KWK Polska. Projekt dofinansowany w ramach RPO WSL 2007-2013. Arch. UMWSl, fot. T. Żak

Twoja ocena:
Ocena: 0.0 (Oddano 0 głosy)
Wyświetlenia:  3
Pogoda
Katowice